ร่วมงานกับเรา

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา" ADVWS เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • สามารถพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่ๆ และบริการใหม่ๆควบคู่กับทีมงานอื่นๆ ขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สามารถใช้ภาษา PHP หรือ Node.js เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
 • เข้าใจและสามารถพัฒนางานแบบ RESTFul ได้
 • ใช้งาน mysql ได้และสามารถเขียน query ได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • มีประสบการด้าน realtime transaction จำนวนมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการด้านการออกรายงานจากระบบ (Report) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • หากเคยทำงานด้านการเงินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือสอนให้กับคนอื่นได้

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ให้ตรงตามที่ออกแบบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เขียนและปรับปรุง Program ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ Programออกแบบ และพัฒนาซอร์ฟแวร์ ด้วยภาษา JAVA , C++, C# ตามที่บริษัทกำหนด
 • Support และ ปรับปรุงระบบซอร์ฟแวร์ของบริษัท
 • ประสานงานระหว่างทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่สุด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครควรมีทักษะความรู้หรือเคยมีประสบการณ์ในการ Coding, Developing Software ด้วยภาษา Java มาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟท์แวร์ (SDLC)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีต่อไปนี้ Java, Java Sscript, J2EE (Servlet, JSP), Maven, Adobe Flex, Eclipse, Hibernate, Spring, Struts, DB2, Oracle, MySQL, AJAX
 • สามารถทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานภายในทีมได้ดี

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • วางแผน สรรหา Suppliers เจรจาต่อรอง การจัดซื้อสินค้าและบริการ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคา
 • จัดทำรายงาน PR-PO ค้างรับของโรงงานที่รับผิดชอบเพื่อ Mornitor ให้การส่งมอบเป็นไปตามกำหนด
 • ตรวจสอบและติดตามถึงการส่งสินค้าให้ทันเวลา และการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเพื่อให้เป็นไปตามแผนความต้องการวัสดุและการสั่งซื้อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ word และ Excel ระบบ Network ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผน และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อดทน ตรงต่อเวลา

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
 • ประสานงานบริการ และแก้ไขปัญหาตู้ให้กับลูกค้า
 • ออกพื้นที่พร้อมกับหน่วยรถเก็บเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • จบ ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวส. ด้านอีเล็คทรอนิค/ไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินระบบ NetWork / Lan
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงานให้ แต่ขอให้มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้งาน
 • มีความกระตือรือร้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • ขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • รวบรวม และตรวจสอบเอกสารบัญชี
 • คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. สาขาบัญชี
 • หากไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงานให้ แต่ขอให้มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้งาน
 • มีทักษะ และ ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ word และ Excel
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อดทน ตรงต่อเวลา

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.