ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-105-4164

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

"Investor Relations"

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ ADVWS
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000438
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจทางด้านผู้ออกแบบ และ พัฒนาระบบซอฟแวร์
ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น)
ทุนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 12/5 ซอยรามคำแหง 166 แยก 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ (662) 105 4164

โทรสาร (662) 978 6891

เว็บไซต์ www.advws.com

Contact Investor Relations : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.