ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-105-4164

นักลงทุนสัมพันธ์

"Investor Relations"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดกิจการมาตั้งแต่ ปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท จดทะเบียนเลขที่ 010755700438 ภายใต้การบริหารงานของ คุณ โมไนย เมตต์กรุณ์จิต พร้อมทีมงานบริหารมืออาชีพมากกว่า 100 คน ซึ่งมีประสบการณ์งานทางด้าน IT , E-commerce ซึ่งได้รับการเชื่อถือ และยอมรับมานานกว่า 10 ปี บริษัทมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง ติดตั้งอยู่ที่อาคารการสื่อสารและโทรคมนาคม (กสท) เขตบางรัก รวมทั้งมีทีมงานมืออาชีพเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าทุกราย

Contact Investor Relations : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.