รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

น้องกะปุก เติมฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดย คุณโมไนย เมตต์กรุณจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณภานุศิกดิ์ ลิ่มรุฑานนท์ กรรการบริษัท เป็นผู้มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในครั้งนี้

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.