ระบบ Advance Ticket System

ระบบ Blockchain

"ออกแบบและพัฒนาระบบ บล็อกเชน"

blockchain

ระบบ Blockchain

Blockchain คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูล(Database) แบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางแต่เชื่อถือได้

Blockchain ตั้งอยู่บน “บัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หรือที่เรียกกันว่า Ledger และถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ที่เรียกว่า Node อีกที และแต่ละ Node จะมีสำเนาบัญชีธุรกรรมของตัวเอง และบัญชีนี้จะถูก “กระจายศูนย์” ภาษาอังกฤษ คือ Distributed คือถูกก๊อปปี้ไปอยู่ในทุกๆ Node ในเครือข่าย ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการยอมรับ ปลอดภัยเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง

ระบบ blockchain

การทำงานของระบบ Blockchainการนำ Blockchain ไปใช้

เนื่องจาก Blockchain คือ ระบบฐานข้อมูลแบบหนึ่ง แบบที่ไม่มีศูนย์กลาง แต่เป็นระบบที่ไว้ใจหรือน่าเชื่อถือด้านข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้น การนำไปใช้ ที่แพร่หลาย จึงเริ่มที่ธุรกรรมทางการเงิน เช่น การสร้างสกุลเงินดิจิทัล อาทิ Bitcoin และใช้ในการโอนเงิน ชำระเงินต่างๆ

ระบบฐานข้อมูล

ระบบ Blockchain เหมาะสำหรับธุรกิจใดบ้าง


การนำ Blockchain ไปใช้ด้าน IoT

ด้วยคุณสมบัติของ Blockchain จึงเข้ามาตอบโจทย์ Internet of Things (IoT) ได้ เพราะเมื่อวันที่มีอุปกรณ์ devices เพิ่มขึ้นมากมาย การจัดการผ่านส่วนกลางจะยุ่งยากน่าดู แต่ Blockchain สามารถเข้ามาช่วยกลุ่ม IoT devices ที่กำลังมีจำนวนมากได้ง่ายขึ้น  ดังนั้น Internet of Things ในยุคของ Blockchain จะกลายเป็น Ledger of Things คือมี “บัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อจะ track อุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อ ทีนี้เมื่อหลังบ้านเป็นดังนี้ ก็จะมีนักพัฒนาต่อยอดเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสาร เชื่อมต่อกันและเชื่อถือกันได้ง่ายขึ้น

IoT devices

การนำ Blockchain ไปใช้ด้าน IoT


Advance Blockchain

Advance Blockchain คือ Platform Blockchain ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเงินโดยเฉพาะ จุดที่แตกต่างจาก Blockchain แบบเดิม คือ การเชื่อมต่อในแต่ละ Block จะมีหลายเส้น หลายมิติพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การทำงานต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

BLOCKCHAIN SHOWCASE

เปรียบเทียบระหว่าง Blockchain กับ Advance Blockchain


Advance Blockchain Showcase

blockchain

รายละเอียดข้อมูล BLOCK


Distributed

bitcoin

สกุลเงินดิจิทัล

blockchain system

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.