ระบบ Q chat System

ระบบ Chat

เกี่ยวกับ QChat

ระบบสนทนา (Chat) แบบ Real-Time พร้อม API ส่ง การแจ้งเตือน (notification) ถึงลูกค้าทันที พร้อมมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดกว่าใช้ระบบการส่ง SMS ในการแจ้งเตือน

ระบบแจ้งเตือน

QPay - การเชื่อมต่อ ระบบ QChat API

สามารถเชื่อมต่อระบบ API กับระบบ QChat เมื่อส่งข้อความจากเว็บไซต์ QChat จะเป็นตัวช่วยในการกระจายข้อความไปหลาย User พร้อมๆกัน

*ส่งข้อความแบบ Real-time พร้อมส่ง API แจ้งเตือนลูกค้าทันที


ระบบ API

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบ Chat

  • ส่งข้อความรวดเร็ว แบบ Real-time แชทถาม-ตอบได้ทันที
  • ง่ายต่อการรับแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน แอพ QPay แจ้งเตือนทันทีตลอด 24 ชม.
  • ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กว่าการส่ง SMS แบบเดิม
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการส่ง SMS แบบเดิมในการแจ้งเตือน
  • สามารถเชื่อมต่อ APT กับทุกระบบ ทุกเว็บไซต์ ในด้านการแจ้งเตือนต่างๆ
  • สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ได้ หลาย User พร้อมกัน และในเวลาเดียวกัน

QPay - แจ้งเตือนทันที 24 ชม.

รับการแจ้งเตือน หรือเพิ่มผู้ติดต่อง่ายๆ เพียง Scan QR Code ด้วย Qpay Application




ส่งข้อความ แบบ Real-time

notification

กระจายข้อความ

แชทถาม-ตอบ

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.