ระบบลงทะเบียน Q Ticket System

ระบบลงทะเบียน

เกี่ยวกับ Q Ticket

QPay Application ช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียน เป็นระบบที่ออกแบบการทำงานทั้งในส่วนของจุดลงทะเบียนหน้าทางเข้าหรือสำหรับผ่านเว็บไซต์ต่างๆ มีการนำอุปกรณ์ QPay Stamp ไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน เพื่อป้องกันบัตรหรือตั๋วปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบลงทะเบียน

QPay - ดูรายงานแบบออนไลน์ได้

สามารถดูรายงานการลงทะเบียน แบบออนไลน์พร้อมทั้งการบอกตำแหน่งได้ว่า ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนจากจุดใด และสามารถแบ่งประเภทจุดลงทะเบียนได้ โดยตั้งค่าในระบบ QPay กรณีมีการลงทะเบียนหลายที่

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบลงทะเบียน

  • รับบัตรหรือตั๋วได้ง่ายๆ เพียงแค่ Scan QR Code ผ่านเว็บไซต์หรือจุดจำหน่าย (ขอรับ E-Ticket)
  • สามารถโอนบัตรหรือตั๋วให้เพื่อนได้ เพียงระบุหมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับสมาชิก QPay ด้วยกัน)
  • ลดต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มาเข้าใช้งานได้ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น
  • มีรายงานสรุปการใช้งานบัตรหรือตั๋วแต่ละประเภท เช่น บัตรหรือตั๋วที่ใช้งานแล้วหรือหมดอายุ
  • เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการลงทะเบียน ทันสมัย และสะดวกสบาย
  • สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ของ QPay ได้ เช่น QLogin, QTime, QMember, QCoupon

QPay - ช่วยคุณจัดการตั๋ว

เราจัดเก็บบัตรหรือตั๋วในรูปแบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดต่างๆ หรือวันหมดอายุของบัตรหรือตั๋วได้ พร้อมทั้งยังสามารถโอนบัตรหรือตั๋วให้กันได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น QPay
ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.