ระบบลงเวลาเข้าออก Q Time System

ระบบลงเวลา

เกี่ยวกับ Q Time

หลายองค์กรคงเคยเจอปัญหาในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การที่มีผู้ปฎิบัติงานเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการดูแลและตรวจสอบข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย จึงเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในแต่ละเดือน ในการตรวจสอบและสรุปรายงานการปฎิบัติงาน ในระบบแบบเดิมอาจไม่การสรุปสถิติอย่างละเอียด จึงอาจส่งผลต่อการวัดผลของผู้บริหารได้

ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเข้ามาใช้งาน ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเอาระบบลงเวลาเข้าออกงาน มาไว้ในแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ระบบลงเวลา

QPay - ช่วยสร้างบัตรพนักงานแบบออนไลน์

เรามีระบบลงเวลาเข้า-ออก งานที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างบัตรพนักงานได้เอง ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถกรอกรายละเอียดในบัตรได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, แผนก, รหัสพนักงาน, สาขา, วันหมดอายุ ฯลฯ เป็นต้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ แบบออนไลน์ได้ทันที และตรวจสอบได้ว่าพนักงานสแกนเข้างานมาจากสถานที่ใด

ระบบลงเวลา

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบลงเวลาเข้าออก

  • เจ้าหน้าที่สามารถ สร้างบัตรประจำตัวพนักงานได้เองแบบออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์
  • การนำไปใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟน Scan QR Code
  • ใช้เป็น Application เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้
  • ยากแก่การ ปลอมแปลง, สูญหาย, ลืม, เพราะว่าได้ถูกจัดเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนในรูปแบบดิจิตอล
  • ประหยัดทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น บุคลากร, การผลิต, พัฒนาระบบ เป็นต้น
  • ทำรายการภายใน วง LAN, WAN หรือ Internet และระบุให้แสดงตำแหน่ง GPS ได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ของ QPay ได้ เช่น QLogin, QTicket, QMember, QCoupon

QPay ใช้งานง่าย

เพียงให้พนักงานดาวน์โหลด QPay Application บนสมาร์ทโฟน แล้ว Scan QR Code ณ สถานที่ที่กำหนด เพียงเท่านี้บัตรก็จะถูกจัดเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอล บนสมาร์ทโฟนของพนักงานทันที (สามารถใช้ควบคู่กับระบบลงเวลาแบบเดิมได้)
ระบบลงเวลา

ระบบลงเวลา

ระบบลงเวลา

ระบบลงเวลา

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.