SMART VENDING

SMART VENDING

"เราคือผู้นำในการให้บริการเชื่อมต่อระบบออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกสินค้าและบริการ"

ตู้หยอดเหรียญ

แนวคิดระบบ Smart Vending

ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้เริ่มมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการเข้าถึงและสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคตามสถานที่ต่างๆ ขณะนี้มีตู้หยอดเหรียญ ตู้เครื่องดื่ม และตู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ เพิ่มตามขึ้น ดังนั้น ADVWS จึงได้คิดค้นพัฒนาระบบ Smart Vending ที่จะไม่ใช่แค่ตู้หยอดเหรียญธรรมดาอีกต่อไป

ตู้หยอดเหรียญ

การทำงานของ Smart Vending


ตู้ Smart Vending สามารถเชื่อมต่อกับ Internet เพื่อให้ผู้ขายได้ทำการตรวจสอบยอดขายหรือสินค้าคงเหลือ ได้แบบ Real-Time อีกทั้งระบบเตือนต่างๆ ที่ Vending จะบอกให้เรารู้ทันทีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงระบบชำระเงินผ่าน E-Wallet ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องหาและเหรียญอีกต่อไป การพัฒนาตู้ Smart Vending จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภครายย่อย รวมทั้งยังลดปัญหาด้านการจัดการและลดต้นทุนของผู้ประกอบการอีกด้วยตู้หยอดเหรียญ

ตู้หยอดเหรียญ

ตู้หยอดเหรียญ

ตู้หยอดเหรียญ

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.