ระบบ Advance Ticket System

ระบบ Advance Ticket System

ระบบจำหน่ายตั๋ว

ระบบ Advance Ticket System

ระบบ Advance Ticket System คือ ระบบตั๋ว / คูปองส่วนลด เหมาะสำหรับร้านค้า / ห้างร้าน / บริษัท สามารถนำไปใช้งานได้ทุกธุรกิจ ซึ่งรองรับการทำงานบน Browser ต่างๆ ได้ เช่น IE: Internet Explorer , Fire Fox , Google Chrome เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไว้บนมือถือ เนื่องจากเปลืองพื้นที่จัดเก็บบนมือถือ

ระบบ Advance Ticket System ช่วยทำให้ลูกค้าได้รับข่าวสารโปรโมชั่นร้านค้าต่างๆ ได้ เพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับบัตรตั๋ว / คูปองส่วนลด ซึ่งขั้นตอนสำหรับการใช้งานนั้นเพียงแค่ Scan Code เพื่อเปิดบัตรตั๋ว / คูปองส่วนลดของร้านค้านั้น ๆ แล้ว Scan QR Code เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด (Redeem) ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวก และรวดเร็ว ผ่านมือถือ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน


Web-based Application คืออะไร

คือ โปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรือ โปรแกรมที่ทำงานบนเว็บไซต์นั่นเอง

ระบบเดิม

การซื้อสินค้า และรับตั๋ว / คูปองส่วนลด

ตัวอย่าง ร้านค้าแห่งหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบตามจำนวนยอดเงินที่กำหนด เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท จะได้รับ ตั๋ว / คูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท ซึ่งจะได้รับ "ตั๋ว / คูปองส่วนลด" ที่เป็นกระดาษเพื่อนำไปใช้งานครั้งต่อไป

ระบบจำหน่ายตั๋ว

การทำงานของระบบรับตั๋ว / คูปองส่วนลด ระบบเดิม


Redeem ตั๋ว / คูปองส่วนลด

ลูกค้าซื้อสินค้าและชำระเงิน นำตั๋ว / คูปองส่วนลด มาใช้เป็นคูปองเงินสด หรือซื้อสินค้าที่มีส่วนลด จากนั้นทำการชำระเงิน หากคุณลูกค้าชำระเงินเกินตามเงื่อนไข ก็จะได้รับ "ตั๋ว / คูปองส่วนลด" กลับไปเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

ตัวอย่าง ธุรกิจตั๋ว / คูปองส่วนลด

ตัวอย่าง ธุรกิจขายตั๋ว กรณีที่ลูกค้ามี "ตั๋ว / คูปองส่วนลด" จากการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถใช้ตั๋ว/คูปอง ดังกล่าวนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วครั้งนี้ โดยซื้อตั๋วหนังภาพยนตร์ผ่านการชำระเงินด้วยเครื่อง POS ลูกค้าจะได้รับตั๋วภาพยนตร์ มาจำนวน 1 ใบ และเข้าชมภาพยนตร์โดย โดยยื่นตั๋วภาพยนต์ให้แก่พนักงาน พนักงานจะทำการตรวจสอบและให้ผ่านเข้าไปชมภาพยนตร์ได้


ระบบจำหน่ายตั๋ว

การ Redeem ตั๋ว / คูปองส่วนลด


ระบบใหม่

ตัวอย่าง ร้านค้าแจกตั๋ว / คูปองส่วนลด
ระบบจำหน่ายตั๋ว

การแจกตั๋ว โดยใช้ระบบ QR Code


ลูกค้า Redeem ใช้ตั๋ว / คูปองส่วนลด
ระบบจำหน่ายตั๋ว

การ Redeem ตั๋ว โดยใช้ระบบ QR Code


จุดจำหน่ายตั๋ว / คูปองส่วนลด

ระบบจำหน่ายตั๋ว

จุดจำหน่ายตั๋ว คูปองส่วนลด


Blockchain กับระบบ Advance Ticket System

ระบบ Blockchain คือ ระบบฐานข้อมูลที่มีการกระจายอยู่หลายเครื่องทำให้ยากต่อการจัดการแก้ไข เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง จึงทำให้การนำตั๋ว / คูปองส่วนลด ไปใช้งานหรือแก้ไขทำได้ยาก ต่างจากระบบฐานข้อมูลเดิม ที่สามารถเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลได้เลย เนื่องจากเป็นเครื่อง Client Server

ระบบ Blockchain ข้อมูล transaction ทุกตัวจะถูกบันทึกในระบบ และกระจายสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง การปลอมแปลงหรือแฮกข้อมูลจึงเกิดขึ้นได้ยาก เพราะจะต้องเจาะเข้าสู่ระบบของทุกเครื่องที่มีบัญชีบันทึกข้อมูล Transaction เหล่านั้น

ระบบจำหน่ายตั๋ว

แผนภาพแสดงระบบ Blockchain


นอกจากนี้ การเข้ารหัส (Encryption) ของข้อมูลใน Blockchain มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity) และกระบวนการรับรอง Transaction เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ด้วยประโยชน์ข้อนี้ทำให้ Blockchain ถูกนำไปใช้ในธุรกิจ Supply Chain เช่น Walmart ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจสอบที่มาของแหล่งอาหาร จุดเก็บของและขนส่งระหว่างทาง (Traceability) เพื่อสร้างมาตรการที่รัดกุมสำหรับความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)

ระบบ Advance Ticket System มีระบบดังนี้

 • ระบบฐานข้อมูล (Master Data)
 • ระบบรายงาน (Dashboard Report)
 • ระบบข้อมูลลูกค้า (Customers System)
 • ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Permission Systems)
 • ระบบความปลอดภัย (Security System)

Feature ระบบ Advance Ticket System

 • บันทึกข้อมูลแบบ Real-Time สามารถดูประวัติการใช้งาน ณ วันที่ปัจจุบันได้
 • รายงานสามารถส่งออก ( Export) ข้อมูลนั้นไปยัง Excel ได้ เป็นไฟล์ .xlsx ได้
 • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานรับสิทธิ์ส่วนลดจากตั๋ว/คูปองส่วนลดได้
 • สามารถเพิ่มสิทธิ์ ( Permission Systems ) ผู้เข้าใช้งานได้หลายคน ตามระดับสิทธิ์ User
 • การนำไปใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • รองรับการทำงาน เช่น Google Chrome , IE: Internet Browser, FireFox และ Browser อื่นๆ

ระบบจำหน่ายตั๋ว

สามารถกำหนด location และแสดงผลการ scan ผ่านแผนที่ได้


Key Benefit

 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • ลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ
 • ลงทุนน้อย ดูแลง่าย ไม่ต้องซื้อ Software ของตัวเอง
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อน
 • ระบบสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
 • พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาซอฟแวร์ มากกว่า 10 ปี

ระบบ Advance Ticket System เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง

 • ร้านอาหาร
 • ร้านค้าทั่วไป
 • ประยุกต์ใช้งานสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้
 • เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก - ขนาดปานกลาง - ขนาดใหญ่ รองรับปริมาณลูกค้าจากจำนวนน้อย จนถึงลูกค้าจำนวนมากได้


ระบบจำหน่ายตั๋ว

ระบบจำหน่ายตั๋ว

ระบบจำหน่ายตั๋ว

ระบบจำหน่ายตั๋ว

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.